De TaxatiesiteHomeContact
HomeAanvragenLinksContactDe Taxatiesite
De taxatiesite
Advertenties
Erkende Taxateurs

Taxatie van School- en kantooraccessoires

Onafhankelijke taxatie van roerende goederen (dus ook School- en kantooraccessoires), wij taxeren alles (behalve onroerend goed).

Niet alleen bij schades, maar ook als u als executeur-testamentair bent aangesteld, als u een verklaring van erfrecht hebt verkregen via uw notaris of van het kantongerecht. Bij boedelscheidingen, overlijden, het taxeren van verzamelingen, maar ook bijvoorbeeld de taxatie van School- en kantooraccessoires, kunt u ook op onze expertise rekenen.

Erkende Inboedel Taxateurs werkt uitsluitend met bevoegde taxateurs. Onze taxateurs hebben door jaren van scholing, studeren en een rationele kijk op antieke, gebruikte en/of nieuwe goederen voor u een taxatierapport wat door verschillende instanties gebruikt kan worden. Naast deze unieke manier van werken is er een enorme databank aan accurate gegevens verzameld die, naast de parate kennis, telkens aangesproken kan worden.

Vermeldenswaardig is dat er via ons, in tegenstelling tot sommige taxateurs die hun courtage in promilles van het getaxeerde bepalen, volgens een vaststaand bedrag wordt getaxeerd. Dit is niet alleen concurrerend, maar ons inziens een faire manier van calculeren / taxeren.

Contact opnemen
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt of een taxatie wilt aanvragen. Erkende Inboedel Taxateurs is ook telefonisch bereikbaar op: 088-4303049 (lokaal tarief).